Život so svätými - na ich príhovor

(Každý svätý bol obyčajným človekom, ktorý robil veľa dobra nielen počas života na zemi, ale na jeho príhovor si každý z nás môže vyprosiť milosti a dary pre seba i svojich blízkych. Podstránka približi postupne patrónov školy ale aj tých, ktorí síce nemali vyštudovanú VŠ ale sociálnu prácu zvládali v praxi na výbornú.) 

Deviatnik k Panne Mária Pomocnici od 15.3. do 24.3.2020

Milí všetci, 

pozývame Vás k spoločnej modlitbe za všetkých chorých, za tých, ktorí sa o nich starajú ale aj za nás samých, aby sme túto epidémiu zvládali s pokojom v srdci a nech tieto náročne časy sú požehnaním pre nás i naše duše. Nech nám Panna Mária Pomocnica, Don Bosco ale aj Božie milosrdenstvo nám pomáhajú byť svetlom pre iných. 

Šírte túto modlitbu medzi svojími najbližíšimi. Ďakujeme.