Dokumenty na stiahnutie

NOVÁ Smernica rektora č. 1/2021 o výške školného a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety  pre AR 2021/2022 TU


Prihláška na Mgr. štátnice

Prihláška na Bc.štátnice

Analytický list

Obal, titulný list