EZP systém - www.ezp.vssvalzbety.sk

Podmienkou účasti na štátnej skúške je evidovanie záverečnej práce do systému EZP. Tento systém vám vygeneruje:

 • potvrdenie o vložení práce
 • licenčnú zmluvu
 • protokol o originalite
 • súbor pdf s vašou prácou

Postup pri prihlásení do EZP systému

pred vkladaním do systému si prosím pozorne preštudujte  PRÍRUČKU

 • v prvom roku vášho štúdia vám  chodili do vašich súkromných emailov prihlasovacie údaje do EZP systému
 • každý si prosím vas vyskúšajte či vám účty fungujú...prihláste/registrujte sa do systému cez stránku https://ezp.vssvalzbety.sk/login - dávate možnosť prihlásiť sa pomocou google.
 • keď sa budete registrovať do ezp systému nemôzete byť prihlásený na žiadnom google.com účte - lebo Vás inak nezaregistruje.
 • ak ste daný email prehliadli, medzičasom vymazali  nevadí - kontaktujte správcu stránky na telefónnom čísle 00421 948 267 030 alebo na emailovej adrese hotline@vssvalzbety.sk každý pracovný deň od 9:00 do 12:00. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu, urobte tak ešte tento týždeň, aby ste sa kvôli nefunčnému účtu nedostali pri vkladaní do časovej tiesne.
 • ak sa vám podarí zaregistrovať, tak v prvom rade vyplňate profil.
 • nezabudnite, že vaše osobné číslo je 6 miestne číslo začínajúce jednotkou
 • pri vyplňaní katedry - zadávate pracovisko Žilina - Ústav Božieho milosrdenstva
 • ak pri prideľovaní školiteľa zistíte, že školiteľ nie je v ponúkanom zozname, prosím informujte školiteľa aby sa registroval poprípade obrátil na mňa osobne - PhDr. Janku Briššákovú, DiS. (0911 307 757, brissakova@vssvalzbety.sk)
 • nezabudnite po nahratí práce je potrebné označiť prácu ako finálnu a označiť školiteľa, až po týchto krokoch bude vaša práca odoslaná školiteľovi a ten po kontrole odošle prácu na vygenerovananie protokolu o originalite
 • keby ste mali akékoľvek komplikácie, neváhajte sa obrátiť telefonicky, emailom alebo osobne na dr.Briššákovú počas úradných hodín pracoviska.