Ústav Božieho milosrdenstva Žilina 

Úradné hodiny pracoviska - osobné návštevy pozastavené do odvolania.
PONDELOK: nestránkový deň
UTOROK: nestránkový deň
STREDA:   09:00 - 12:00 hod.
ŠTVRTOK: 09:00 - 12:00 hod.
PIATOK:     11:00 - 17:00 hod.*
SOBOTA:   09:00 - 14:00 hod.*

* úradné hodiny tieto dni v závislosti od vyučovania na pracovisku 

Korešpondenčná adresa:
Ústav Božieho milosrdenstva Žilina
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Na stanicu 657/24, 010 09 ŽILINA 

Vedúca pracoviska: doc. PhDr. Hardy Mária, PhD. 
email: hardy@vssvalzbety.sk
telefón: +421907 583 178


Zástupca pracoviska: doc. PhDr. Ing. Mlynarčík Peter, PhD. 
email: mlynarcik@za.sanet.sk 

Tajomník pracoviska: PhDr. Briššáková Janka, DiS. 

email: brissakova@vssvalzbety.sk/ brissakova.janka@gmail.com
telefón: 
+421 911 667 145


Asistentka pracoviska: Majchráková Anna (odbor Sociálna práca)
email: ankamajchrakova@gmail.com
telefón: 
+421 911 307 757


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Študijné oddelenie v Bratislave
Študijná referentka pre pracovisko v Žiline odbor Sociálna práca: PhDr. Chovanová Eva
email: chovanova@vssvalzbety.sk
telefón: 0911 082 546

Korešpondenčná adresa: 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, P.O.BOX 104, 810 00 Bratislava

Osobný kontakt na adrese: Pod Brehmi 4/A, Bratislava-Dúbravka 

Ďalšie aktuálne informácie (ročenka štúdia, ISIC, štipendium a iné) TU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatné kontakty


Ekonomické oddelenie: 
Vedúca ekonomického oddelenie: Mgr. Flešková Lenka 
email: fleskova@vssvalzbety.sk
telefón: +421 2 577 80 610
Korešpondenčná adresa: Ekonomické oddelenie, Nám. 1. mája 1, P.O.Box 104, 810 00Bratislava