Konferencie, semináre

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU 

Názov prednášky - Koronavírus - fakty a mýty 
Dátum prednášky - 11.3.2020 o 17.00h
Miesto konanie prednášky - Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo námestie 6)
Zameranie prednáškyOdkiaľ prišiel koronavírus, kto je zdroj, kto iba prenášač, je na mieste báť sa ho viac ako obyčajnej chrípky? Aj na tieto otázky sa dozviete odpovede na prednáške Koronavírus - fakty a mýty.  V rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok bude o téme hovoriť odborník na tropickú medicínu a infektológiu profesor Vladimír Krčméry z Lekárska fakulta, UK Bratislava a rektor Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. (Official).
Tézy prednášky:
👉Odkiaľ prišiel CoV, SARS a MERS, kto je zdroj a kto iba vektor?
👉Liečba a mortalita: Máme lieky, len o nich nevieme. Mortalita menšia ako chrípka, ale bojíme sa jej viac.
👉Prevencia.  Mediálna verzus skutočná karanténa.

VSTUP VOĽNÝ.

--------------------

POZVÁNKA na konferenciu 

Názov konferencie: Aktuálne problémy sociálnej práce,
Dátum konferencie: 24.01.2020
Miesto konania konferencie: Fakulta zdravotníctva a sociálnej sv. Ladislava Nové Zámky 
Pozvánku, program, ďalšie informácie tu: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA na medzinárodné odborné sympózium 

Názov sympózia : Mediácia na pulze času 
Dátum sympózia : 29.-30.11.2019
Miesto konania konferencie: Hotel Košice, Košice
Pozvánku, program, ďalšie informácie a prihlášku nájdete TU

- - - - - - - - - - - - - -

POZVÁNKA NA KONFERENCIU 

Názov konferencie: Perspektiva lidí v sociálních službách z pohledu zaměstnavatelů a vzdělavatelů
Dátum konferencie: 08.10.2019
Miesto konania konferencie: Vyšší odborní škola sociálni Ostrava - Mariánske hory
Pozvánku, program, ďalšie informácie a prihlášku nájdete TU