Fotogaléria Ústavu Božieho milosrdenstva

Odovzdávanie Bc. diplomov AR 2020/2021 odbor OŠE z FZaSP sv. Ladislava NZ -   05.06.2021

Štátne skúšky odbor SP UBM -  20.06.2020

Promočná slávnosť 28.2.2020 AR 2019/2020

Fašiangová kapustnica 22.02.2020

Imatrikulácie a vysviacka pracoviska 04.12.2019