Tip na dobrú knihu

E. Lukasová, R. Wurzel: V ohrození pandémiou 

Ak prežívate strach, máte veľké obavy kniha Elisabeth Lukasovej Vám ponúka riešenie.Dôsledky koronapandémie sú rozsiahle a ešte dlho ich nebudeme môcť prehliadať. To platí aj pre dušu, pre náš duševný stav. Autori odhaľujú, ako sa môže posilňovať duševná imunita, dokonca ako môže zmenená situácia prispieť k tomu, že napriek ťažkostiam budeme s väčším rozhľadom zmysluplne formovať vlastný život. 

Dostanete ju kúpiť napr. vo vydavateľstve a kníhkupectve LÚČ (www.luc.sk)