Milí kolegovia, študenti, priatelia,
medzi nami nájdeme veľa dobrých a činmi veľkých ľudí, jedným z nich je aj pani dr. Barbora Kuchárová. Je nám veľkým potešením, že aj my máme to šťastie, že rok čo rok k nám na pracovisko zavíta, aby odovzdala svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti v oblasti práce ľuďmi so závislosťami ale aj poznatkami ako pracovať počas rôznych krízových situácii. Je to malá osôbka vzrastom ale veľká srdcom. Začitajte sa do rozhovoru čomu nás môže koronakríza naučiť (celý článok nájdete TU)


--------------------

Prihlasovanie na štúdium odbor Sociálna práca v AR 2020/2021

Milí záujemcovia, 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - detašované pracovisko Ústav Božieho milosrdenstva Žilina stále prijíma nové prihlášky pre štúdium odboru Sociálna práca v AR 2020/2021. Vzhľadom k aktuálnej situácií, informácie poskytneme telefonicky alebo prostredíctvom emailu. 

Viac informácií o podmienkach prijatia, termíny nájdete: TU


Veľkonočný pozdrav

--------------------


OZNAM - ZATVORENÉ PRACOVISKO 
Milí študenti,
v dôsledku  vyhláseniu mimoriadneho stavu tak v SR ako aj ČR je pracovisko Ústav Božieho milosrdenstva  ZATVORENÉ  až do odvolania. 
Neprebieha žiadna prezenčná forma výuky postupne spúšťame v každom ročníku  online výuku (prednášky, skúšky) - o termínoch budeme informovať prostredníctvom koordinátorov ročníkov.  Vaše otázky prosím píšte prostredníctvom emailu, telefonicky len počas dní  streda - štvrtok - piatok - od 09:00h do 12.00h. 


-----------------------


POPLATKY LETNÝ SEMESTER 2019/2020

Milí študenti,  
Na podnet pána rektora ako aj vedúcej pracoviska v Žiline Vás povzbudzujeme k platba za LS 2019/2020. DOKLAD O úhrade prosíme poslať emailom  - stačí sken dokladu, výpis z účtu najneskôr do 27.3.2020. Vyhnite sa prosím posielaniu dokladov poštou - prosíme o posielanie len EMAILOM. 
Výška poplatku je nasledovná:
1. stupeň Bc. - poplatok 260,-eur 
- 2. stupeň Mgr. - poplatok 320,-eur
Ak máte nedoplatky za ZS prosíme aby ste ich uhradili spoločne na jednom doklade.
Platba: - ako variabilný symbol prosím uvádzajte vaše osobné 6 miestne ČÍSLO ŠTUDENTAProsíme, vyhnite sa platbe cez poštové poukážky, v tejto mimoriadnej situácii ktorá v mesiaci marec nastala využite možnosť platby prostredníctvom IB alebo priamym vkladom na účet v banke.
Prikladám Smernicu o poplatkoch (klikni) - Spôsob úhrady číslo účtu nájdete v Smernici v bode číslo 2-2.1. Ďakujeme. 

--------------------

Milí študenti, 
v dôsledku prentívnych opatrení z dôvodu šírenie Koronavírusu apelujeme na osobnú zodpovednosť jednak voči sebe ale aj voči ostatným v okolí, aby v prípade, že ste navštívili niektorú z "centrál epidémie" aby ste sa vyhli vyučovaniu na škole - krajiny ako sú Taliansko, Čína, Nemecko, Južná Kórea, Rakúsko a podobne. 
Zároveň, ak tiež vykazujete známky ochorenia - ako sú horúčka, kašaľ, nádcha, bolesť hrdla, aby ste sa taktiež v nasledujúcich dňoch vyhli cestovaniu do školy. 
Naša centrála v Bratislave spracovala prehľadný a hodnotný materiál o tejto chorobe, obsahuje fakty a mýty, ktorý nájdete TU. 

-------------------------------

Prihlasovanie na štúdium odbor Sociálna práca v  AR 2020/2021

Viac informácie o podmienkach prijatia, termíny nájdete: TU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

POMOC pre chudobných a detí na Ukrajine 

obraciame sa k Vám s prosbou o pomoc komu a ako sa dá - Zbierka pre chudobných a deti na Ukrajine, ktorá sa koná  do 10.12.2019. Pomôcť sa dá aj po tomto termíne - kontakt sprostredujeme. 

 Pomoc môže byť aj v tom, že sa pomodlíš za toto celé dielo, za ľudí na UA, ale aj za otvorené srdcia, ktoré sú pripravené niečoho sa zrieknuť pre iných. Možno ti Pán pošle ľudí, ktorí by aj chceli niekde prispieť a nevedia kde a ako. 

Táto zbierka sa koná prostredníctvom rehole a ľudí, ktorí majú priamy kontakt s chudobnými. Peniažky a veci poputujú k tým najchudobnejším, chorým a opusteným.  
Možno poznáš niekoho, kto by vedel pomôcť s liekmi, obväzmi, a inými zdrv. pomôckami - to by bolo super, nakoľko toto je veľmi potrebné. 
Ak chceš pomôcť finančne alebo nevieš čím pomôcť - viac informácii na plagáte. 

---------------------------------------------------------------------------------------

AKTIVITA - malé gestá spájajúce ľudí, učiace solidarite s tými, ktorí to potrebujú

Milí študenti, 

prichádzame k Vám s ponukou akcie s názvom Malé gestá spájajúce ľudí, učiace solidarite s tými, ktorí to potrebujú.Akcia prichádza s víziou, že každý jeden z nás môže urobiť malú, zdanlivo nepatrnú službu, ktorá sa nakoniec premení vo veľké spoločné dielo. Pozostáva z dvoch oblastí:
- prvé gesto - Malé vrchnáky pre veľké veci 
- druhé gesto - Misionársky skart - poštové známky. 

Ďakujeme všetkým, ktorí aj takto prispejú na dobrú vec.

Viac o tejto akcii nájdete v prílohe. Zberné nádoby sú už pripravené pre Vás/nás na pracovisku pri vstupe do budovy. 

-------------------------------------------------------------------

Pozvánka Slávnostná imatrikulácia študentov

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí študenti, 
záleží nám na tom, aby ste sa v nových priestoroch pracoviska cítili veľmi dobre. Radi by sme dali priestor a šancu pridať ruku k dielu aj Vám. Máme tu výzvy (možno práve Ty si stvorený pre ne)
1. výzva - zeleň (kvety do spoločných priestorov)
 - prosím v tejto výzve kontaktujte dr. Briššákovú Janku na  emaily brissakova.janka@gmail.com alebo brissakova@vssvalzbety.sk)
2. výzva - kreatívna výzva (vstup do budovy)
 - prosím v tejto výzve kontaktujte dr. Briššákovú Janku na emaily brissakova.janka@gmail.com alebo brissakova@vssvalzbety.sk)
3. výzva - urob dobrý skutok
- prosím v tejto výzve  kontaktuj emailom pani Majchrákovú - ankamajchrakova@gmail.com. 
4. výzva - školská "knihobudka"
 - dajte druhý dych vašim kníhám a v tejto výzve prosím neváhaj kontaktovať pani Majchrákovú na jej emial ankamajchrakova@gmail.com 
5. výzva - spoločenstvo Božieho Milosrdenstva 
-  V tejto výzve na všetky otázky je pripravená odpovedať pani doktorka Anna Barillová - jej email je barillova.anna@gmail.com, alebo viac sa o tom dozvieš TU
Ak máš iný, akýkoľvek nápad, chceš ponúknuť svoj talent v prospech iných - ozvi sa nám. Chceme spoločne s Vami budovať "domov" kde budete spokojní, šťastní a budete sa citiť dobre.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dopredaj skrípt
Milí študenti, 

po dohode so zástupcom pracoviska ako aj s vedúcim knižnice pánom doc. PhDr. Ing. Mlynarčíkom, PhD. ponúkame Vám za symbolické ceny skriptá/odborné knihy z oblasti sociálnej práce, pedagogiky, etiky, sociálnej politiky a pod. Výťažok z dopredaja bude použitý na zakúpenie nových odborných kníh od knižnice - ktoré vám budú k dispozícii - k písaniu vašich bakalárskych/diplomových prác.

Zoznam skrípt ktoré sú na predaj aj s novou cenou nájdete - v sekcie knižnica  Knihy je možné zakúpiť si u nás na pracovisku Ústav Božieho milosrdenstva - ako aj v Saleziánskej knižnici. 

Na Ústave Božieho milosrdenstva je to možné u pani Majchrákovej - vždy v piatok od 11:30h do 12:00h a soboty od 08:00-08:30h (prípadne odbor OŠE vo štvrtok od 11:30h do 12:00h).

V saleziánskej knižnicie je to možné počas úradných hodín, ktoré nájdete v sekcii knižnica

----------------------------------------------------------------------------------------------

Milí študenti, 
od 1.11. 2019 došlo k posunu vo veci dostupnosti do školy v soboty. 
Dopravný podnik mesta Žilina na základe našej žiadosti pridáva v soboty ráno MHD č.26 zo Želenižnicej stanice na Kamenná, PRIUS (konečná) s odchodom o 8.23h. MHD je prisposobené príchodu vlakov zo smeru BA (Bratislava) ako aj KE (Košice). Vyučovanie soboty končí tak, aby ste stíhali MHD z Kamenná PRIUS o 14.06h. Vedľa zástavky Kamenná PRIUS sa nachádza aj vynikajúci Treska bar, kde okrem širokej ponuky šalátov dostanete aj výbornú kávu, otvorená aj v sobotu už od 6.30h.
Cena MHD lístka je 0,65 eur.
Veríme, že Vás daná informácia poteší a danú MHD budete využívať. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM - ZMENA ROZVRHU
Milí študenti - 1.Bc. a 1Mgr. štúdium 
ku dňu 25.10.2019 boli aktualizované vaše rozvrhy - nastali zmeny v termínoch. Viac TU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZVRHY ZIMNÝ SEMESTER 

milí študenti, 

rozvrhy pre jednotlivé ročníky nájdetu TU. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Náhradný termín zápisov do AR 2019/2010

Milí študenti, záujemcovia, 

Ponúkame všetkým, ktorí sa dňa 16.9.2019 nedostavili na riadny termín zápisov, možnosť náhradného termínu zápisu. Náhradný termín zápisu si prosím dohodnite priamo s pani PhDr. Chovanovou Evou (štúdijné oddelenie v Bratislave) alebo kontaktujte tajomníčku pracovisku v Žiline PhDr. Briššáková Janka, DiS.

Zároveň, stále ponúkame možnosť podať si  prihlášku na vysokoškolské štúdium Bc. a Mgr. stupeň - odbor Sociálna práca do 30.10.2019. 

Na zápis je potrebné si priniesť:
- študenti 1.ročník Bc. a Mgr. stupňa si prinesú na zápisu 2x fotografiu a lepidlo .
- študenti všetkých ročníkov si na zápis prinesú:
- modré pero
- ústrižok (kópia - originál si ponechajte do ukončenia štúdia) o zaplatení zápisného a školného za zimný semester. Poplatky súvisiace so štúdiom nájdete TU.  
- Bc. stupeň externá forma 95,-€ zápisné a poplatok za zimný semester vo výške 260,-€ (spolu 355,-€). 
- Mgr. stupeň externá forma 150,-€ zápisné a poplatok za zimný semester vo výške 320,-€ (spolu 470,-€).
- Poplatok je potrebné uhradiť do dňa konania zápisu, ako variabilný symbol sa uvádza osobné číslo študenta, aby mohla byť vaša platba priradená k vášmu menu. 
Študenti, ktorí idú do prvého ročníka Bc. stupňa a Mgr. stupňa uvádzajú ako variabilný symbol dátum narodenia v tvare DDMMRR. Študenti, ktorí majú nárok na zľavu - ak si do 1.ročník Bc. poslali prihlášku do 28.2.2019 a do 1.ročníka Mgr. poslali prihlášku do 15.5.2019 - výšku školného nájdete v smernici o poplatkoch (odkaz viď. vyššie na s. 3-4).
- ak niekto nemôže prísť osobne na zápis, môže ho zapísať spolužiak/spolužiačka, alebo vami poverená osoba, ktorá prinesie na zápis váš vypísaný index, doklad o zaplatení a splnomocnenie k zápisu. 
- študent musí mať uzavreté všetký predmety aby mohol byť zapísaný do ďalšieho ročníka. Ak je študent, ktorému chýba viac ako jedna skúška prinesie na zápis žiadosť o prenos predmetov (žiadosť bude schválená v deň zápisu). Bez schválenej žiadosti, študent nemôže byť zapísaný do ďalšieho ročníka.
- realizácia zápisu - po vzájomnej dohode s pani dr. Chovanovou.

-----------------------------------------------------------------------------