História a poslanie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o., skratka VŠZaSP, je slovenská súkromná vysoká škola so sídlom v Bratislave, ktorá bola oficiálne založená uznesením vlády SR č. 891/2003 z 24. septembra 2003. Jej zakladateľom je Vladimír Krčméry, ktorý je aj jej rektorom. Škola sa hlási k tradícii kresťanského humanizmu a kresťanskej etiky.

Viac informácií o VŠ nájdete TU. 


--------------------

Vedecké, rozvojové a humanitárne projekty VŠ

Dlhodobým poslaním VŠ je vychovávať odborných pracovníkov pre misijné a rozvojové projekty sociálneho, charitatívneho, zdravotníckeho zamerania doma i v zahraničí. Pôsobenie fakulty vychádza z duchovných hodnôt evanjeliového posolstva a zo všeobecných humanitných princípov, hlavne úcta k človeku, ochrana života, rozvoj kultúry.
Opis jednotlivých projektov bližšie nájdete TU

Profil pracovníka v projektoch
Každý záujemca o zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie projekty Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety je vítaný.
Práca pre chudobných ľudí v rozvojových krajinách si vyžaduje človeka ochotného pracovať v chudobných životných podmienkach a náročnom klimatickom podnebí.
Je dôležité si uvedomiť, prečo chcem ísť na projekt a do akej miery som ochotný a schopný znášať stresujúce pracovné podmienky a záťaž prostredia.
Naši budúci pracovníci by mali absolvovať prípravný kurz, ktorý organizujeme 2 x do roka. Kurz pozostáva z rozvojového vzdelávania, bezpečnosti, logistiky, zdravotníckej prípravy a psychologickej prípravy.
Naše požiadavky:
- vlastnosti: trpezlivosť, vytrvalosť, flexibilita, zodpovednosť, komunikatívnosť, schopnosť pracovať samostatne aj v tíme
- profesie: lekár, medik, zdravotná sestra, sociálny pracovník, právnik, učiteľ, manažér, a iné humanitárneho zamerania
- vedomosti: práca s PC, základy účtovníctva, aktívna znalosť jazykov (anglický, francúzsky, ruský) a vodičský preukaz.
V prípade záujmu prosím napíšte krátky motivačný list na adresu: nelekariafrika@gmail.com

"Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." (Mt, 25, 4)