Štátne záverečné skúšky

Termín odovzdania diplomových prác pre AR 2019/2020 - pre tých, čo mali odklad štátnej skúšky 28.3.2020

Termín štátnej magisterskej skúšky je 08.05.2020.
----------

Milí študenti, 
termín odovzdania diplomových prác pre AR 2019/2020 je 28.03.2020. 
Práce môžete odovzdať aj skôr počas úradných hodín na pracovisku. 

Na pracovisku je potrebné odovzdať: 

  • dve vyhotovenia záverečnej práce 1x v tvrdej väzbe a 1x v hrebeňovej väzbe (práce sa nevracajú)
  • 1 krát CD: na CD (alebo DVD) prácu v pdf formáte (pozor nie doc!!!) vrch CD musí mať napísané - názov: priezvisko-meno-2016, napr. vysokoskolska-miriam-2016) Na CD napíšte priezvisko-meno-2019, názov práce. CD nevlepujte do práce!
  • 1 krát podpísanú licenčnú zmluvu (vygeneruje systém EZP)
  • 1 krát analytický list
  • 1 krát podpísané potvrdenie o vložení práce do systému EZP (vygeneruje systém EZP)
  • 1 krát protokol o originalite práce (vygeneruje systém EZP)
  • INDEX na kontrolu (pozor musíte mať zapísané všetky hodnotenia v indexe). Indexy, kde nebudú zapísané všetky známky NEBERIEME.
  • doklad o úhrade za štátnu skúšku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štátnicové otázky - Mgr. stupeň - odbor Sociálna práca

Milí študenti, 
- štátnicové otázky nájdete TU