Mgr. štátna záverečná skúška


Milí študenti 3.ročníka Mgr. stupňa,

Termín odovzdania vypracovanej diplmovej práce je 18.12.20020 na Ústave Božieho milosrdenstva v Žiline.

Termín štátnej záverečnej skúšky - február 2022.

Na pracovisku je potrebné odovzdať:

  • dve vyhotovenia záverečnej práce 1x v tvrdej väzbe a 1x v hrebeňovej väzbe (práce sa nevracajú)
  • 1 krát podpísanú licenčnú zmluvu (vygeneruje systém EZP)
  • 1 krát analytický list (vzor nájdete na stránke v časti dokumenty na stiahnutie)
  • 1 krát prihláška na štátnu skúšku (viď dokumenty na stiahnutie)
  • 1 krát podpísané potvrdenie o vložení práce do systému EZP (vygeneruje systém EZP)
  • 1 krát protokol o originalite práce (vygeneruje systém EZP)
  • INDEX na kontrolu (pozor musíte mať zapísané všetky hodnotenia v indexe). 
  • doklad o úhrade za štátnu skúšku - viď SMERNICA rektora č. 1/2020 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2020/2021 TU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štátnicové otázky - Mgr. stupeň - odbor Sociálna práca
- štátnicové otázky nájdete TU